Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Gia công sản phẩm sắt thép
 • SL phòng vấn: 05 Nam
 • Ngày PV: 10-06-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Trồng dâu tây trong nhà kính
 • SL phòng vấn: 05 Nam
 • Ngày PV: 04-06-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Trồng rau củ quả trong nhà kính
 • SL phòng vấn: 07 Nam
 • Ngày PV: 04-06-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Hàn bán tự động
 • SL phòng vấn: 06 Nam
 • Ngày PV: 03-06-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Gia công cơ khí (sản xuất linh kiện ô tô)
 • SL phòng vấn: 06 nam
 • Ngày PV: 27-05-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Gia công khung cửa nhôm kính tập đoàn lớn
 • SL phòng vấn: 20 nam
 • Ngày PV: 25-05-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến rau củ quả
 • SL phòng vấn: 12 nam
 • Ngày PV: 12-05-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Làm đồ đạc trong nhà
 • SL phòng vấn: 03 nam
 • Ngày PV: 11-05-2021
Chi tiết đơn hàng