Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Hàn bán tự động
 • SL phòng vấn: 09 nam
 • Ngày PV: 25-06-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Nghiền hàng thủy sản thành bột
 • SL phòng vấn: 03 nữ
 • Ngày PV: 18-06-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Làm hàng vải bạt
 • SL phòng vấn: 09 nam
 • Ngày PV: 28-05-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Sơn kim loại, hàn bán tự động
 • SL phòng vấn: 09 nam
 • Ngày PV: 22-05-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Hàn bán tự động
 • SL phòng vấn: 09 nam
 • Ngày PV: 15-06-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: In ấn, đóng sách
 • SL phòng vấn: 60 nam
 • Ngày PV: 22-04-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Làm thép kết cấu
 • SL phòng vấn: 09 nam
 • Ngày PV: 09-04-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Ép kim loại
 • SL phòng vấn: 21 nam
 • Ngày PV: 19-03-2020
Chi tiết đơn hàng