Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Gia công sản xuất link kiện nhựa
 • SL phòng vấn: 05 Nữ
 • Ngày PV: 10-01-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn, cơm hộp
 • SL phòng vấn: 55 Nữ
 • Ngày PV: 06-01-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn (thịt gà)
 • SL phòng vấn: 06 Nữ
 • Ngày PV: 26-11-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 15 Nữ
 • Ngày PV: 20-11-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đóng gói linh kiện oto
 • SL phòng vấn: 08 Nữ
 • Ngày PV: 15-12-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đúc nhựa
 • SL phòng vấn: 04 Nữ
 • Ngày PV: 27-11-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thủy sản không gia nhiệt
 • SL phòng vấn: 02 Nữ
 • Ngày PV: 05-11-2022
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thủy sản
 • SL phòng vấn: 03 Nữ
 • Ngày PV: 05-11-2022
Chi tiết đơn hàng