Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Ép kim loại
 • SL phòng vấn: 09 Nam + 09 Nữ
 • Ngày PV: 29-07-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Ép kim loại
 • SL phòng vấn: 09 Nam + 09 Nữ
 • Ngày PV: 26-07-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 50 Nữ
 • Ngày PV: 24-07-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 03 Nữ
 • Ngày PV: 17-07-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 50 Nữ
 • Ngày PV: 16-07-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thủy sản không gia nhiệt
 • SL phòng vấn: 08 Nữ
 • Ngày PV: 29-06-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thủy sản không gia nhiệt
 • SL phòng vấn: 05 Nữ
 • Ngày PV: 28-06-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Ép kim loại
 • SL phòng vấn: 20 Nữ + 06 Nam
 • Ngày PV: 27-06-2024
Chi tiết đơn hàng