Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Ép Kim Loại
 • SL phòng vấn: 30 nữ
 • Ngày PV: 29-07-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến đồ ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 36 nữ
 • Ngày PV: 15-07-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đúc Nhựa
 • SL phòng vấn: 09 nữ
 • Ngày PV: 25-06-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Nghiền hàng thủy sản thành bột
 • SL phòng vấn: 03 nữ
 • Ngày PV: 18-06-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến đồ ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 30 nữ
 • Ngày PV: 15-06-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 72 nữ
 • Ngày PV: 19-05-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 36 nữ
 • Ngày PV: 14-05-2020
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Gia công, xử lí thịt gà
 • SL phòng vấn: 12 nữ
 • Ngày PV: 14-05-2020
Chi tiết đơn hàng