Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 12 Nữ
 • Ngày PV: 21-03-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Kiểm tra hộp đựng chíp bán dẫn
 • SL phòng vấn: 15 Nữ
 • Ngày PV: 27-02-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 20 Nữ
 • Ngày PV: 26-02-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Tạo hình, lắp ráp sản phẩm nhựa phụ tùng xe hơi
 • SL phòng vấn: 05 Nữ
 • Ngày PV: 25-01-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 20 Nữ
 • Ngày PV: 24-01-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 20 Nữ
 • Ngày PV: 23-01-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 06 Nữ
 • Ngày PV: 18-01-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thủy sản không gia nhiệt
 • SL phòng vấn: 09 Nữ
 • Ngày PV: 25-12-2023
Chi tiết đơn hàng