Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Gia công tạo hình sản phẩm nhựa của phụ tùng xe hơi
 • SL phòng vấn: 05 Nữ
 • Ngày PV: 10-06-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Lắp ráp thiết bị điện tử
 • SL phòng vấn: 12 Nữ
 • Ngày PV: 28-05-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 05 nữ
 • Ngày PV: 27-05-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 07 nữ
 • Ngày PV: 27-05-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thực phẩm (Sushi, Tenpura, cơm hộp)
 • SL phòng vấn: 50 nữ
 • Ngày PV: 18-05-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đóng gói mỹ phẩm
 • SL phòng vấn: 03 nữ
 • Ngày PV: 18-05-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế Biến Thức Ăn Sẵn (Chiến Biến Thức Ăn Sẵn Bán Trong Siêu Thị: Tempura, Sushi, Cơm Hộp)
 • SL phòng vấn: 25 Nữ
 • Ngày PV: 10-04-2021
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Lắp Ráp Thiết Bị Điện Tử
 • SL phòng vấn: 18 Nữ
 • Ngày PV: 15-04-2021
Chi tiết đơn hàng