Thời gian biểu sinh hoạt & học tập của học viên

THỜI GIAN TỪ ĐẾN NỘI DUNG SINH HOẠT
SÁNG 05:30 05:40 Thức dậy, vệ sinh cá nhân
05:40 06:20 Tập trung, nhắc nhở, thể dục
06:20 06:40 Vệ sinh sân trường, khuôn viên ký túc, khu vực giảng đường
06:40 07:00 Tập trung chuẩn bị ăn sáng, ăn sáng
07:00 07:45 Nghỉ ngơi
07:45 08:00 Chuẩn bị học tập
08:00 08:20 Tự học
08:20 09:20 Giờ học
09:20 09:30 Nghỉ giải lao
09:30 10:30 Giờ học
10:30 10:40 Nghỉ giải lao
10:40 11:40 Giờ học
11:40 12:45 Di chuyển đến nhà ăn, ăn trưa, nghỉ trưa
TRƯA 12:45 13:00 Chuẩn bị học chiều
13:00 14:00 Giờ học
14:00 14:10 Nghỉ giải lao
14:10 15:10 Giờ học
15:10 15:20 Nghỉ giải lao
15:20 16:20 Giờ học
16:20 18:00 Tắm giặt, nghỉ ngơi
TỐI 18:00 19:00 Ăn tối, hoạt động tự do
19:00 19:30 Tập trung, nhắc nhở
19:30 20:30 Tự học
20:30 20:45 Nghỉ giải lao
20:45 22:00 Tự học
22:00 22:30 Hoạt động tự do
22:30 Tắt điện đi ngủ