Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

  • Ngành: Kỹ sư cơ khí
  • SL phòng vấn: 01 Nam
  • Ngày PV: 30-10-2023
Chi tiết đơn hàng