Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

  • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
  • SL phòng vấn: 12 nam, 24 nữ
  • Ngày PV: 11-06-2020
Chi tiết đơn hàng
  • Ngành: Chế biến, xử lí thịt
  • SL phòng vấn: 12 nam, 12 nữ
  • Ngày PV: 21-02-2020
Chi tiết đơn hàng
  • Ngành: Đúc nhựa
  • SL phòng vấn: 06 nam + 06 nữ
  • Ngày PV: 11-01-2020
Chi tiết đơn hàng