Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Sơn lĩnh vực đóng tàu biển
 • SL phòng vấn: 09 Nam
 • Ngày PV: 30-05-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Tokutei – Xây dựng (lắp đặt đường ống)
 • SL phòng vấn: 150 Nam
 • Ngày PV: 30-10-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Tokutei Ginou – Chế biến thực phẩm
 • SL phòng vấn: 40 Nam, Nữ
 • Ngày PV: 30-05-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Kiểm tra và lắp ráp các thiết bị ô tô
 • SL phòng vấn: 06 Nam, Nữ
 • Ngày PV: 12-05-2023
Chi tiết đơn hàng