Xóa sổ tên gọi hàng không Jetstar Pacific

Xóa sổ tên gọi hàng không Jetstar Pacific

16-06-2020

Vietnam Airlines cho hay Jetstar Pacific đang được tiến hành các thủ tục cần thiết để đổi tên thương hiệu thành Pacific Airlines, với logo và bộ nhận diện thương hiệu mới. Trong thông cáo mới nhất, Vietnam Airlines cho biết hãng này và Tập đoàn Qantas (Úc) đã thống nhất xúc tiến những thay …

Những Đối tượng bảo trợ xã hội nào được hỗ trợ do ảnh hưởng của Đại dịch Covid ở Việt Nam

Những Đối tượng bảo trợ xã hội nào được hỗ trợ do ảnh hưởng của Đại dịch Covid ở Việt Nam

16-06-2020

Nhiều người dân gửi câu hỏi tới Hệ thống như sau: Theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/20202/QĐ-TTg của Chính phủ thì đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 được hỗ trợ bao gồm những đối tượng …

Hướng dẫn về chính sách hỗ trợ sinh hoạt đối với những bạn Việt Nam ở Nhật

Hướng dẫn về chính sách hỗ trợ sinh hoạt đối với những bạn Việt Nam ở Nhật

16-06-2020

      Xin thông báo rằng Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi Nhật Bản có hướng dẫn về chính sách hỗ trợ sinh hoạt tại Website dưới đây (liên kết chỉ có thông tin bằng tiếng Nhật) https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf (Nội dung chủ yếu) ● Khoản trợ cấp đặc biệt (P3) Hỗ trợ đồng …