Thực tập sinh nên hiểu rõ về tính kỷ luật của người Nhật

Thực tập sinh nên hiểu rõ về tính kỷ luật của người Nhật

10-09-2020

1.Luôn đúng giờ Trong các buổi hẹn, người Nhật luôn đến sớm hơn vài phút. Đối với họ, đúng giờ chính là tôn trọng bản thân và người khác, là tính lịch cần phải có. Những người đúng giờ thường được mọi người tôn trọng, và họ cũng tôn trọng những người luôn đúng giờ. …