Hướng dẫn về chính sách hỗ trợ sinh hoạt đối với những bạn Việt Nam ở Nhật

Hướng dẫn về chính sách hỗ trợ sinh hoạt đối với những bạn Việt Nam ở Nhật

16-06-2020

      Xin thông báo rằng Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi Nhật Bản có hướng dẫn về chính sách hỗ trợ sinh hoạt tại Website dưới đây (liên kết chỉ có thông tin bằng tiếng Nhật) https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf (Nội dung chủ yếu) ● Khoản trợ cấp đặc biệt (P3) Hỗ trợ đồng …

Nhật Bản: Nhiệt độ nhiều nơi tăng cao

Nhật Bản: Nhiệt độ nhiều nơi tăng cao

16-06-2020

Hôm thứ Hai, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Nhật Bản tăng cao, trong đó tại nhiều vùng ở khu vực Kanto, nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Cơ quan Khí tượng cho biết tại khu vực Hokkaido và Kyushu trời có mưa. Tuy nhiên, từ khu vực phía Tây đến phía …