“Sách hướng dẫn về cuộc sống và làm việc” dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản

“Sách hướng dẫn về cuộc sống và làm việc” dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản

11-01-2020

Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng “Sách hướng dẫn về cuộc sống và làm việc”, trong đó cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết giúp người nước ngoài có thể yên tâm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Cuốn sách này tổng hợp tất cả những thông tin cơ bản …